Trường mầm non Hoà Điền

Trường Mầm non Hòa Điền thành lập theo Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 25/7/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương, được tách từ trường Tiểu học Hòa Điền, thuộc sự quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương. Đến thời điểm hiện tại, nhà trường có 12 Cán bộ- giáo viên- nhân viên. Là đơn vị quản lý, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc- giáo dục trẻ trong độ tuổi mầm non, từng cá nhân luôn ý thức được vai trò trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần hoàn thiện nhân cách trẻ tạo nền tảng tốt cho trẻ bước vào bậc học phổ thông.

Thư viện ảnh
  • Album lễ hội Xuân 2017-2018
Nội dung đang được cập nhật.